Kandidaten

 • Mijn naam is Ate van der Hoeven, 33 jaar en mag lijsttrekker zijn bij deze verkiezingen. IK ben werkzaam als adviseur water. Daardoor hou ik mij dagelijks bezig met water. Vooral gericht op het stedelijk waterbeheer en soms maak ik ook een uitstapje naar het oppervlakte water omdat een sloot of beek wordt aangepast.

  Mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan door studie en werk wil ik dan ook inzetten binnen het bestuur van waterschap.

  En tegelijk heb ik voor de Christenunie gekozen om vanuit mijn geloof de visie uit te dragen om voor deze aarde te zorgen.

  Visie en kennis gaan hand in hand. Zeker als het gaat om het waterschap. Want staat voor grote uitdagingen. Klimaatsveranderingen (extreme neerslag of droogte om de uiterste maar eens te nomen, En het verwijderen van medicijnresten, drugsafval en plastic uit het afvalwater.

  Tegelijk staat ook het waterschap voor de energietransitie. Niet alleen in zijn eigen energievoorziening, Maar vanuit het werk ook een bijdrage leveren aan de landelijke transitie.

   

  Bij al die uitdagingen en niet te vergeten bij het gewone werk zal dat niet kunnen zonder samen te werken en te luisteren naar alle belanghebbenden.

  Want alleen door samenwerken kan je Brabant mooi houden om in te werken en te leven.

 • Aangenaam: ik ben Marja Krans, zelfstandig ondernemer met Metanoia training & coaching. Mensen en organisaties op een betekenisvolle manier in beweging brengen, dat is mijn passie. Niet stil staan; maar ont-moeten, verbinden en ontwikkelen; dat zijn thema;s die bij mij passen en waar ik voor sta. Dat heb ik naast mijn werk ook al 11 jaar voor CU gedaan in verschillende functies. Ik sta voor een waterschap dat dicht bij de eigen inwoners staat, en wat niet over ze heen, maar met de inwoners praat. Voor besturen vanuit een visie van samenwerking: gemeente, waterschap, burgers, boeren en bedrijven; met al onze eigen belangen maken we gezamenlijk keuzes in het algemeen belang. Kortom: besturen vanuit verantwoordelijkheid en visie, want: water = leven en verbindt ons allemaal in dit prachtige deel van Brabant.

 • Wat is uw naam?

  Jan van Groos

  Wat is uw leeftijd?

  58

  Wat is uw beroep?

  Op dit moment docent (bedrijfs)economie havo-vwo en daarvoor wethouder in de gemeente Waalwijk

  Wat is uw huidige ChristenUnie functie?

  Fractievoorzitter ChristenUnie Waalwijk

  Wat zijn uw persoonlijke interesses/hobby’s?

  Zaterdagvoetbal en lezen

  Wat is voor u de mooiste plek in het gebied van de Brabantse Delta?

  De Westelijke Langstraat: op de naad van zand en klei waar het kwelwater naar boven komt, is een uniek natuurgebied ontstaan

  Waarom staat u op de lijst?

  Omdat christelijke waarden zoals het beschermen van leven en het bewaren van de schepping ook voor de politiek van een waterschap en daarmee de uitvoering doorslaggevend moeten zijn. Want water = leven.

  Wat is voor u een belangrijk speerpunt en waarom?

  Het oppervlakte watersysteem gereed maken voor de klimaat ontwikkelingen, zodat met het oog op hevige, droge perioden water wordt vastgehouden en forse neerslag kan worden afgevoerd.

 • Wat is uw naam?

  Hans Dor

  Wat is uw leeftijd?

  70

  Wat was uw beroep?

  Waterbouwkundige. Daarnaast heb ik in allerlei verenigingen en commissie op het gebied van kerk en maatschappij de nodige bestuurlijke ervaring opgedaan.

  Wat is uw huidige ChristenUnie functie?

  Gewoon lid

  Wat zijn uw persoonlijke interesses/hobby’s?

  Mijn persoonlijke interesses liggen op het gebied van praktisch waterbeheer en waterveiligheid, daarnaast leef ik vanuit mijn geloof, verdiep mij in klimaatproblematiek, lees graag en veel over innovatieve ontwikkelingen op allerlei gebied.

  Wat is voor u de mooiste plek in het gebied van de Brabantse Delta?

  Er zijn veel mooie plekken. Ik heb actief meegewerkt aan de totstandkoming van de Overdiepse polder in zijn huidige vorm. Die plek is mooi en wordt steeds mooier nu de natuurontwikkeling op gang komt. Het gebied van Mark en Dintel is prachtig. Maar ook heeft elk dorp wel zijn eigen charme.

  Waarom staat u op de lijst?

  Vanuit mijn kennis ervaring met projecten groot en klein op het gebied van waterbeheer en waterveiligheid meen ik een bijzondere praktische kennis in te kunnen brengen in het waterschapsbestuur. Daarnaast heb ik voldoende bestuurlijke ervaring.

  Wat is voor u een belangrijk speerpunt en waarom?

  De taken van het waterschap, voor zover mogelijk,dicht bij de betrokken ingezetenen te brengen. Verantwoordelijkheden voor waterbeheer leggen bij de direct betrokkenen. Alleen in samenspraak met ingezetenen die er direct mee te maken hebben kan de klimaatproblematiek adequaat worden aangepakt.

 • Mijn naam is Gerda Testers-van der Maas, en mijn leeftijd is 70 jaar.

  Ik werkte in het onderwijs in St.Willibrord. Trouwde met een aardappelhandelaar, Kees Testers, en was 40 jaar mede actief in de zaak. Wij hebben 5 kinderen. Ik heb altijd in de kerk meegewerkt. Daarna werd ik politiek actief.

  Eerst was ik gewoon lid, vanaf 1992 bij de RPF. Daarna bestuurslid ChristenUnie West-Brabant, Burgerraadslid voor de ChristenUnie in de Gemeente Raad van Roosendaal.

  Ik ben een liefhebber van de Flora. Tuin, plantjes overal rond me heen, heerlijk naar het bos en fietsen. Ik ben erg geïnteresseerd in alles wat met Israël te maken heeft en ga daar graag naar toe. Ben daar ook altijd nieuwsgierig naar het waterbeheer. Hoe ga je met de droogte om.

  De Rucphense bossen vind ik prachtig, maar fietsen langs de Vliet, dóór naar Dinteloord of Steenbergen, dat is ook héérlijk.

  Ik sta op de lijst omdat ik de Brabantse Delta héél belangrijk vind. En omdat ik de opdracht die God ons gegeven heeft om over de schepping te heersen, altijd als leidraad heb gehouden. In mijn omgang met de natuur, mijn opvoeding van de kinderen en de verantwoordelijkheid die we daar voor moeten afleggen.

  Daarom vind ik dat de veiligheid van het grondwater beschermd moet worden tegen alle soorten van verontreiniging. SCHOON WATER !!!! EN HOU HET SCHOON.