Start


Welkom op de website van de ChristenUnie in uw Waterschap

Nieuwsoverzicht Brabantse Delta

Grondwateronttrekking t.b.v. beregening

_DSC0026 Foto de Bont.jpgwoensdag 27 februari 2019 23:58 Vanavond 27-02-'19 is er overleg geweest met ZLTO om te horen waar vanuit de Agrarische sector aandachtspunten liggen voor het waterschap. De belangrijkste boodschap: Betrek de agrariër bij jullie... lees verder

Ecologische verbindingszone Rillaerse baan

De ChristenUnie en de Brabantse Delta

Zonder water kunnen we niet. Alle mensen hebben water nodig. Net als alle dieren en planten. Het is wel belangrijk dat dit schoon water is! En dat er niet teveel water is waardoor huizen en wegen dreigen onder te lopen.

Met jouw stem op de ChristenUnie zorg je ervoor dat we ook bij waterschap Brabantse Delta het verschil kunnen maken. Dat we ervoor kunnen zorgen dat de omgeving waarin we dagelijks wonen, werken en recreëren veilig, mooi en leefbaar blijft.

En met een extra stem voor de Christenunie bij de Provinciale Staten verkiezingen zorg je ervoor, dat dit beleid met extra kracht en inzet uitgevoerd kan gaan worden!