Waterschap Brabantse Delta

Het werkgebied van Waterschap Brabantse Delta beslaat een oppervlak van 170.744 hectare en is daarmee het grootste waterschap van de provincie Noord Brabant. Het gebied kent een hoogteverschil van 42,47 m. Het hoogste punt ligt namelijk op +40,09 m NAP terwijl het laagste punt op -2,38 m NAP. In dit gebied liggen 21 gemeenten en wonen ongeveer 816.100 mensen. Om al deze mensen veilig te laten wonen liggen langs de grote rivieren 143 km aan dijken (de primaire waterkeringen) en daarnaast nog 425 km aan overige waterkeringen langs bijvoorbeeld de rivier de Mark. Naast het bieden van veiligheid tegen het water is het waterschap ook verantwoordelijk voor het afvoeren vasthouden en op peil houden van het water. Ofwel het vasthouden van water wanneer dat kan en afvoeren wanneer het nodig is door hevige neerslag. Om dit te kunnen regelen heeft het waterschap o.a. 27 sluizen, 227 poldergemalen en 1752 stuwen staan in een netwerk van 8.115 km aan sloten, beken en rivieren. Al deze sloten, beken en rivieren zijn ook in het beheer van het waterschap. Op deze netwerk van sloten, beken en rivieren zijn ook 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties aangesloten om zo het gezuiverde afvalwater van bedrijven en alle 816.100 inwoners te kunnen afvoeren naar de zee.

(bron: Brabantse Delta)

Het watersysteem

Ontdek het watersysteem van waterschap Brabantse Delta

https://brabantsedelta.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Leggers_Brabantsedelta