Blog

  1. Door Ate, Marja op 1 maart 2019 om 23:35

    Wat doet een christen in het Waterschap?

    Een goede vraag. Net zoals de vraag of het Waterschap en politiek wel met elkaar te maken hebben.

    En ook al zijn de taken van het waterschap duidelijk, en zullen alle bestuurders er naar streven die kerntaken zo goed mogelijk uit te voeren, toch is er variatie. Vanuit verschillende belangen denkend (bijvoorbeeld die van de burger of die van een agrariër) kunnen bestuurders toch tot een andere uitvoering komen, of tot een ander tijdspad.

    Lees verder